HISTORIE PRAWDZIWE

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Beata Sobkiewicz

Support Chapter Wschód

Adrian Hałas

Support Chapter Północ

Marek Czarniecki

Member Chapter Zachód

Roman Kitłowski

Member Chapter Południe

Karol Ratajczak

Member Chapter Zachód

Julia Szatrow

Member Chapter Wschód

Jarek Juszczyk

Member Chapter Południe

Marek WUJEK Radtke

V-ce Prezydent Chapter Północ

Rafał Klukowski

Member Chapter Północ

Jacek Owsian

Member Chapter Zachód

Tomek Gruca

Support Chapter Południe

Jacek Cegielski

Pierwszy Prezydent Boanerges

Zbyszek Jastrząb

V-ce Prezydent

Korneliusz Żegunia

Skarbnik

Piotr Freza

Prezydent Chapter Zachód