O nas

Witaj na stronie Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego BOANERGES

Boanerges (hebr. /B’nei-Regesz/, gr. Βοανηργες) – Synowie Gromu, to termin jakim Jezus Chrystus określił dwóch z dwunastu apostołów Jakuba i Jana: „Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakubowego, nadając im imię Boanerges, to znaczy: Synowie Gromu.” (Mk 3:17 BWP)

Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges

Klub istnieje od lipca 1997r. Wtedy też został zorganizowany po raz pierwszy w Polsce Chrześcijański Zlot Motocyklowy…

Pochodzimy z różnych części Polski i jeździmy na różnych motocyklach. Poza tym pracujemy, uczymy się, wychowujemy dzieci itp. Oprócz pasji jazdy na maszynach, przede wszystkim chcemy dzielić się tym co sami przeżyliśmy spotykając Boga na naszej drodze. Można było wtedy przejechać obok Niego lub ostro wyhamować i zatrzymać się przed Nim.

Bóg stał się dla nas Kimś realnym a nie tylko pustą religią. Jest zarówno naszym Bogiem jak i przyjacielem. Dlatego też Klub powstał w bardzo konkretnym celu – chcemy mówić o uwolnieniu od brudu /grzechu/ w naszych sercach

oraz o Bożej miłości i wolności dla każdego człowieka – bez wyjątku!

Boanerges-logo-vector

Sprawy organizacyjne

ZARZĄD

  • Piotr Freza – Prezydent
  • Tomasz Szatrow – V-ce Prezydent
  • Korneliusz Żegunia – Skarbnik
  • Zbigniew Jastrząb – Sekretarz   e-mail: [email protected]

DANE ADRESOWE, NUMER KONTA

Chrześcijański Klub Motocyklowy BOANERGES

ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk
REGON 191918853 | NIP 593 22 05 714
KRS 0000387186
Konto: BZWBK o/Słupsk 20 1090 2763 0000 0006 8401 7779

Klub działa głównie poprzez swoje regionalne oddziały.