Kontakt

Chrześcijański Klub Motocyklowy BOANERGES

ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk

REGON 191918853 | NIP 593 22 05 714

KRS 0000387186

Konto: BZWBK o/Słupsk 20 1090 2763 0000 0006 8401 7779