Szczegóły wydarzenia i najczęściej zadawane pytania

Miejsce: Lotnisko Czaplinek-Broczyno [53.511168484558944, 16.30903106946881]

Data: 03-08.08.2022

Zanim przyjedziesz zapoznaj się z odpowiednimi regulacjami:

Regulamin terenu 28. Pol’and’Rock Festival2 – 7 sierpnia 2022 r., Lądowisko Czaplinek-Broczyno

Regulamin korzystania z płatnych pryszniców podczas 28. Pol’and’Rock Festival

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

UWAGA! Rejestracja, wjazd i wejście na pole namiotowe tylko z wykupioną wjazdówką online, NA MIEJSCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI zakupu wjazdówki.

Z powodu braku miejsc sprzedaż online została zakończona.

Pytania i odpowiedzi:

Czy na terenie będą prysznice lub umywalki?
Nie, nie ma takich technicznych możliwości. Na opaskę wejściową na MotoWioskę przysługuję ci 10% rabat na zakup możliwości kąpieli w płatnych prysznicach na polu festiwalu Pol’and’Rock 2022 Festival
*****

Czy na MotoWiosce będę toalety?
Tak, do dyspozycji gości będą toalety typu TOIKI
*****

Czy będę mógł/a wyjeżdżać z Parkingu MotoWioski?
Tak, wjazd i wyjazd jest na podstawie opaski i zapisanego nr rejestracyjnego motocykla na niej, którą otrzymasz podczas pierwszego wjazdu na MotoWioskę. 
*****

Czy mogę wejść na chwilę do przyjaciół, którzy są na MotoWiosce? Nie widziałem się z nimi kilka lat. Tylko na chwilę.
Nie, na MotoWiosce przebywają osoby, które wykupiły wjazdówki. Umówcie się na terenie Festiwalu.
*****

MotoWioska rozpoczyna swoją działalność w środę (3 sierpnia) o 12:00. Czy mogę przyjechać wcześniej?
Wszystko będzie zależne od prowadzonych prac przygotowawczych na polu. Musisz obserwować komunikaty na FB.
*****

Czy na polu namiotowym można mieć mini kuchenkę gazowa? Do zagotowania wody na herbatę lub zupkę?
Nie, na polu namiotowym nie można mieć kuchenek gazowych, rozpalać ognisk itd – ogólnie otwarty ogień jest zakazany.
Będzie za to namiot, który będzie otwarty 24h na dobę gdzie dostaniesz za darmo wrzątek, herbatę, kawę.
*****

Czy mój motocykl może stać przy moim namiocie?
Nie. Na polu namiotowym nie mogą stać motocykle. Za to zostawisz go w parku maszyn który jest integralną częścią MotWioski.
******

Czy na MotoWiosce będę mógł podładować telefon?
Tak, w Kawiarence 24h będziesz miał możliwość podładowania telefonu. Uwaga sam pilnujesz urządzenia.
*****

Poniżej znajdziesz Regulamin WioskiMotocyklowej:

Regulamin Woodstock Rally (MOTOWIOSKA)

1. Woodstock Rally 2022 zwany dalej MotoWioska lub Wioska Motocyklowa –  jest organizowany przez Stowarzyszenie Chrześcijański Klub
Motocyklowy Boanerges
2. Wstęp na MotoWioskę jest płatny, odbywa się na terenie
otwartym
3. MotoWioska zaczyna się 03 sierpnia o godzinie 12:00 a kończy 07 sierpnia 2022 o godzinie 10:00
4. Po terenie MotoWioski mogą poruszać się osoby, które zakupią bilet wjazdowy, zarejestrują się
podając swoje dane osobowe oraz dane rejestracyjne motocykla i otrzymają specjalną
opaskę, która musi być umiejscowiona na ręku
5. W razie utraty opaski lub zniszczenia uczestnik MotoWioski jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania organizatora MotoWioski
6. Namioty uczestników MotoWioski mogą być rozstawione wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych
7. Pojazdy mechaniczne mogą być zaparkowane jedynie w parku maszyn (niestrzeżony parking)
oraz w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Uczestnicy są zobowiązani do
zachowania szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z ww miejsc
8. Na terenie MotoWioski zabronione jest:
a. wnoszenie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b. handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c. okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d. wnoszenie opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia innych uczestników
e. używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f. wnoszenie przechowywanie materiałów pirotechnicznych
g. palenie tytoniu na obszarach leśnych na terenie MotoWioski
h. wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne oraz teren techniczny
i. parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, polach namiotowych,
drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie
się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora. Parkowanie
pojazdów na terenie MotoWisoki możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez
Organizatora
9. Na terenie MotoWioski obowiązuje całkowity zakaz używania sterowanych modeli latających oraz
dronów
10. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie MotoWisoki obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw,
happeningów, prezentacji oraz handlu
11. Na terenie MotoWisoki obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora
12. MotoWioska będzie rejestrowany przez urządzenia audio video. Uczestnictwo w MotoWiosce oraz
przebywanie na terenie MotoWioski jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w
nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób
komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych
(cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych)
13. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą powyższych jest
Stowarzyszenie Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges
14. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych
15. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu
MotoWioski
*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach
ogłoszeń na terenie MotoWioski, informacji w publikacjach MotoWioski, oraz na oficjalnych ogólnodostępnej
stronie internetowej Boanerges. Przebywanie na terenie MotoWioski jest jednoznaczne z jego
akceptacją.